top of page
Foto: Henri Osti
HISTORIA

 

"Flustret är en av Uppsalas äldsta nöjesinstitutioner. Det första Flustret var en paviljongsbyggnad som uppfördes omkring 1842 med namnet Strömparterrens Schweizeri. Där serverades framför allt bakverk och finare spritdrycker. Schweizeriet kunde byggas i och med att landshövdingen Robert von Kraemer upplåtit det tidigare inhägnade området närmast ån som allmän promenadplats för Uppsalaborna. Von Kraemer lade grunden till dagens stadsträdgård, bland annat genom att låta uppföra planteringar av träd och växter i området. Namnet kommer från studenthumorn, som döpte om schweizeriet till Flustret (efter fluster, brädet på bikupor där bin lyfter och landar) eftersom studenterna svärmade som bin på paviljongens veranda. Den gamla byggnaden revs 1858 efter att den nuvarande tillkommit".
(Text från http://kulturellaspar.se/arkitektur/byggnader-i-uppsala/flustret)

 

IDAG

Idag är Flustret inne på sitt 181:e år, och här arrangeras konferenser, middagar, kalas, konserter, nattklubb, julbord och en mängd andra event.
Sedan våren 2017 tillhör Flustret koncernen Welcome Uppsala.

bottom of page